daghestani
28 شهریور 1401 - 08:34

اجرای طرح توانمندسازی توان یابان بهزیستی استان همدان

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان از آغاز اجرای طرح توانمندسازی و ارائه خدمات مداخله ای تخصصی برای توان یابان استان خبر داد. «امیر کوکائیان» افزود: طرح توانمندسازی و ارائه خدمات مداخلات تخصصی از هفته گذشته به مدت یکسال برای ۵۰ داوطلب از گروه سالمندان، نابینایان و ناشنوایان توسط بهزیستی استان همدان  به منظور ارتقا سطح زندگی و از بین بردن احساس ناتوانی در جامعه هدف اجرا می شود. «امیر کوکائیان» افزود: طرح توانمندسازی و ارائه خدمات مداخلات تخصصی از هفته گذشته به مدت یکسال برای ۵۰ داوطلب از گروه سالمندان، نابینایان و ناشنوایان توسط بهزیستی استان همدان  به منظور ارتقا سطح زندگی و از بین بردن احساس ناتوانی در جامعه هدف اجرا می شود.او تصریح کرد: این طرح به منظور اینکه افراد دارای معلولیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود و ایجاد ارتباط موثر در جامعه به حداکثر توانمندی فردی در جهت استقلال رسیده و با شور و نشاط در جامعه زندگی کنند پایه ریزی شده است. آموزش های بخش عمومی در چهار حوزه آموزش، تغییر نگرش، مطالبه گری و فعالیت های اجتماعی به این افراد ارائه می شود. معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان افزود: ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت و گردشگری، توانبخشی و حمایتی در فضاهای باز و پارک ها به صورت گروهی برای دستیابی به یک زندگی سالم و موفق جامعه هدف در دستور کار این طرح قرار دارد. کوکائیان اضافه کرد: خانواده‌های بسیاری از سالمندان و معلولان بینایی و شنوایی از داشتن کمترین آگاهی‌های عمومی در زمینه‌ مراقبت از مددجو، آشنایی با مهارت‌های مختلف زندگی مانند تاب‌آوری، برخورد خلاقانه، خودآگاهی، اعتماد به نفس و مانند آن، محروم هستند که این عدم آگاهی، نقش مهمی در کاهش توانایی و قدرت‌ روانی این گروه از مددجویان دارد و آنها را بیش از پیش در انزوا فرو می‌برد. او گفت: عمده‌ محتوای طرح توانمندسازی توان یابان به آموزش‌ مهارت‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی اختصاص دارد و با هم افزایی مراکز تحت نظارت بهزیستی مانند سازمان های مردم نهاد(NGO)، انجمن توانیابان، کانون ناشنوایان و انجمن نابینایان انجام می شود. به گفته معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان توانمند سازی سالمندان، نابینایان و ناشنوایان مستلزم توجه روز افزون تمامی آحاد جامعه نسبت به قوانین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و پیام انسان مدارانه این قوانین است. کوکائیان افزود:به ازای هر ۱۵ مددجو، یک تسهیلگر کار اجرای طرح را عهده‌دار می‌شود که اجرای این طرح برای مددجو و خانواده، هیچ‌گونه هزینه‌ای ندارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده حدود یک سوم جمعیت استان همدان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خدمات حمایتی، مشاوره ای و  درمانی بهزیستی بهره می‌برند. استان همدان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. منبع:ایرنا او تصریح کرد: این طرح به منظور اینکه افراد دارای معلولیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود و ایجاد ارتباط موثر در جامعه به حداکثر توانمندی فردی در جهت استقلال رسیده و با شور و نشاط در جامعه زندگی کنند پایه ریزی شده است. آموزش های بخش عمومی در چهار حوزه آموزش، تغییر نگرش، مطالبه گری و فعالیت های اجتماعی به این افراد ارائه می شود. معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان افزود: ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت و گردشگری، توانبخشی و حمایتی در فضاهای باز و پارک ها به صورت گروهی برای دستیابی به یک زندگی سالم و موفق جامعه هدف در دستور کار این طرح قرار دارد. کوکائیان اضافه کرد: خانواده‌های بسیاری از سالمندان و معلولان بینایی و شنوایی از داشتن کمترین آگاهی‌های عمومی در زمینه‌ مراقبت از مددجو، آشنایی با مهارت‌های مختلف زندگی مانند تاب‌آوری، برخورد خلاقانه، خودآگاهی، اعتماد به نفس و مانند آن، محروم هستند که این عدم آگاهی، نقش مهمی در کاهش توانایی و قدرت‌ روانی این گروه از مددجویان دارد و آنها را بیش از پیش در انزوا فرو می‌برد. او گفت: عمده‌ محتوای طرح توانمندسازی توان یابان به آموزش‌ مهارت‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی اختصاص دارد و با هم افزایی مراکز تحت نظارت بهزیستی مانند سازمان های مردم نهاد(NGO)، انجمن توانیابان، کانون ناشنوایان و انجمن نابینایان انجام می شود. به گفته معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان توانمند سازی سالمندان، نابینایان و ناشنوایان مستلزم توجه روز افزون تمامی آحاد جامعه نسبت به قوانین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و پیام انسان مدارانه این قوانین است. کوکائیان افزود:به ازای هر ۱۵ مددجو، یک تسهیلگر کار اجرای طرح را عهده‌دار می‌شود که اجرای این طرح برای مددجو و خانواده، هیچ‌گونه هزینه‌ای ندارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده حدود یک سوم جمعیت استان همدان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خدمات حمایتی، مشاوره ای و  درمانی بهزیستی بهره می‌برند. استان همدان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. منبع:ایرنا او تصریح کرد: این طرح به منظور اینکه افراد دارای معلولیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود و ایجاد ارتباط موثر در جامعه به حداکثر توانمندی فردی در جهت استقلال رسیده و با شور و نشاط در جامعه زندگی کنند پایه ریزی شده است. آموزش های بخش عمومی در چهار حوزه آموزش، تغییر نگرش، مطالبه گری و فعالیت های اجتماعی به این افراد ارائه می شود. معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان افزود: ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت و گردشگری، توانبخشی و حمایتی در فضاهای باز و پارک ها به صورت گروهی برای دستیابی به یک زندگی سالم و موفق جامعه هدف در دستور کار این طرح قرار دارد. کوکائیان اضافه کرد: خانواده‌های بسیاری از سالمندان و معلولان بینایی و شنوایی از داشتن کمترین آگاهی‌های عمومی در زمینه‌ مراقبت از مددجو، آشنایی با مهارت‌های مختلف زندگی مانند تاب‌آوری، برخورد خلاقانه، خودآگاهی، اعتماد به نفس و مانند آن، محروم هستند که این عدم آگاهی، نقش مهمی در کاهش توانایی و قدرت‌ روانی این گروه از مددجویان دارد و آنها را بیش از پیش در انزوا فرو می‌برد. او گفت: عمده‌ محتوای طرح توانمندسازی توان یابان به آموزش‌ مهارت‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی اختصاص دارد و با هم افزایی مراکز تحت نظارت بهزیستی مانند سازمان های مردم نهاد(NGO)، انجمن توانیابان، کانون ناشنوایان و انجمن نابینایان انجام می شود. به گفته معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان توانمند سازی سالمندان، نابینایان و ناشنوایان مستلزم توجه روز افزون تمامی آحاد جامعه نسبت به قوانین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و پیام انسان مدارانه این قوانین است. کوکائیان افزود:به ازای هر ۱۵ مددجو، یک تسهیلگر کار اجرای طرح را عهده‌دار می‌شود که اجرای این طرح برای مددجو و خانواده، هیچ‌گونه هزینه‌ای ندارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده حدود یک سوم جمعیت استان همدان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خدمات حمایتی، مشاوره ای و  درمانی بهزیستی بهره می‌برند. استان همدان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. منبع:ایرنا باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان
شناسه خبر: 741982