daghestani
08 آذر 1401 - 17:21

سریال اعتصاب ها در انگلیس؛ نوبت به آتش نشان ها رسید

آتش نشانان انگلیسی در اعتراض به وضعیت درآمدی و معیشتی خود دست به اعتراض خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میرور، اعتصابات گروه های کارگری در انگلیس این بار به آتش نشانان در این کشور رسید.

اعضای اتحادیه آتش نشانان در انگلیس در نظر دارد در خصوص برگزاری اعتصاب سراسری در این کشور رای گیری نماید. اگر اعضای اتحادیه آتش نشانی انگلیس به این اعتصاب سراسرس رأی مثبت دهند، این اولین اعتصاب آنها پس از اقدام مشابه در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ بر سر حقوق بازنشستگی آتش نشانان خواهد بود.

اعتراض آتش نشانان انگلیس به وضعیت دریافتی های خود و شرایط معیشتی ناشی از بحران اقتصادی و تورم در این کشور است.

پیش از این نیز گروه های کارگری دیگر در انگلیس در اعتراض به وضعیت دستمزدها و تورم دست به اعتصاب زدند. از جمله صد هزار کارمند دولتی انگلیس اعلام کردند تصمیم دارند به دلیل اختلافات پیرامون افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی و شرایط کاری دست به اعتصاب بزنند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 888729