daghestani
08 شهریور 1401 - 16:01

ایجاد اشتغال برای۳۰۰۰ زن سرپرست خانوار

معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ایجاد اشتغال برای۳۰۰۰ زن سرپرست خانوار با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای ماده ۵۷ قانون احکام دائمی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۱ و اصول ۳ ،۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اشتغالزایی و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها در جهت کاهش فقر مطلق و ایجاد اشتغال پایدار به منظور افزایش و توسعه ظرفیت اشتغال؛ تفاهم نامه‌ای فی مابین سازمان بهزیستی کشور و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) امضا شد. خبرگزاری مهرمقام معظم رهبریفیدر همین رابطه محمد نصیری معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: همکاری مشترک در خصوص اجرای طرح‌های اشتغال زایی اعم از مشاغل خانگی، کسب و کارهای خانوادگی و خرد کارگاهی یا گروهی در حوزه خانوارهای زن سرپرست و اعضای خانواده آنها، هم افزایی و همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک با تاکید بر برنامه‌های ایجاد شغل و تثبیت آن با اولویت رسته‌های کسب و کار مطالعه شده و اولویت دار و همچنین شناسایی رسته‌های منتخب اولویت دار با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش و ظرفیت اشتغالزایی، مشارکت و همکاری در اجرا و ارتقای برنامه‌های اشتغال زایی سازمان و بنیاد و همکاری در زمینه تبادل داده‌ها و اطلاعات اجرای برنامه‌های تجاری سازی و اشتغال و غیره از اهم محورهای همکاری این تفاهم نامه است. زاییزاییوی افزود: همچنین سازمان بهزیستی متعهد شده است متقاضیان واجد شرایط را از بین مددجویان سازمان جهت انجام فرایند اهلیت سنجی متقاضیان به بنیاد معرفی کند. تأمین مالی بلاعوض طرح‌های اشتغال زایی اعم از مشاغل خانگی، کسب و کار خانوادگی و طرح‌های خرد کارگاهی به خدمت گیرندگان تحت پوشش سازمان که اهلیت سنجی آنها توسط بنیاد انجام شده (در چارچوب شرایط این تفاهم نامه و ضوابط جاری سازمان و دستورالعمل‌های تفاهم نامه)؛پرداخت هزینه‌های تسهیلگری توسط سازمان، پایش و نظارت بر اجرای طرح‌ها از طریق نظارت‌های میدانی و رصد مستمر وضعیت اشتغال افراد اهلیت سنجی شده با همکاری مشترک بنیاد، ایجاد دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی به منظور پایش متقاضیان و غیره نیز از تعهدات سازمان بهزیستی در این تفاهم نامه است. سنجیزاییسنجیسنجینصیری بهره مندی از شبکه مجریان و تسهیلگران بنیاد در راستای اجرای تفاهم نامه، پیگیری امور متقاضیان در خصوص اجرای طرح‌ها -نظارت مرحله‌ای به مدت ۲۰ ماه از زمان شروع طرح تا پایداری اشتغال، انجام فرایند اهلیت سنجی اعم از بررسی افراد معرفی شده از سوی سازمان، تأیید و انتخاب و معرفی متقاضیان جهت برخورداری از تسهیلات سازمان به همراه نحوه آزاد سازی تسهیلات طبق الگوهای بنیاد برکت، نظارت در تمامی مراحل واگذاری، اجرا و تحویل طرح‌های اشتغال زایی و ارائه گزارش‌های منظم به سازمان و… را نیز از تعهدات بنیاد برکت برشمرد. مندیسنجیزاییوی افزود: همچنین کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دو طرف این تفاهم نامه وظیفه نظارت و ارزیابی را بر عهده دارد که نظارت بر اجرای صحیح مفاد تفاهم نامه، بررسی گزارش‌های واصله و میزان دسترسی به اهداف پیش بینی شده، تهیه گزارش نتایج و بازبینی و پایش طرح‌ها جهت رفع ایرادات و افزایش اثربخشی را بر عهده دارد. رصد اشتغال و کسب و کار ایجادی و تثبیتی حاصل از اجرای تفاهم نامه هر ۶ ماه یک بار و تهیه گزارش عملکرد مربوطه توسط کمیته‌های متناظر استانی انجام می‌شود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛ عضو ناظر سازمان در این تفاهم نامه را «مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان» در ستاد بهزیستی کشور و مدیران کل استانی در سطح استان‌ها معرفی کرد و گفت: همکاری و نظارت اجرایی حوزه اشتغال سازمان در همه مراحل الزامی است. همچنین عضو ناظر بنیاد، معاونت توسعه اشتغال اجتماع محور در ستاد بنیاد و مجریان استانی در سطح استان‌ها هستند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 686979